GDPR

Hantering av personuppgifter
EU:s nya och strängare dataskyddsförordning (GDPR) ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka på unionens inre marknad. Den ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och rättigheter för den enskilde stärks när det gäller personlig integritet.

Personuppgifter som du har lämnat till oss:
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnat till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, postadress, leveransadress, telefonnummer samt e-post.
Om du deltar i ett evenemang, mässa eller kontaktar oss samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta.

Detta är uppgifter vi behöver ha för att kunna utföra vårt arbete och skyldigheter.
Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi ingen möjlighet att fullfölja eller uppfylla vårt åtagande gentemot dig.

Personuppgifter som vi har samlat in om dig:
När du handlat hos Trygganpassning, besöker trygganpassning.se eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?
-För att kunna skapa och hantera order, leveransinformation och garantiärenden
-För fakturering och bokföring
-För att kunna besvara dina frågor
-För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
-För att bjuda in till event och evenemang
Trygganpassning AB behandlar dina uppgifter för att fullgöra krav enligt gällande lagar och förordningar som exempelvis bokföringslagen

Hur tar vi hand om dina uppgifter?
Dina uppgifter lagras i vår databas och finns tillgängligt för våra anställda. Uppgifterna underlättar vid nästa ordertillfälle då vi kan ta fram förgående order och prissättning.
Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut eller säljas till tredje part i reklamsyfte.
Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att hantera transport av beställda produkter
Dina uppgifter sparar vi så länge du är okej med det och vill att vi ska tillhandahålla dem. Vi uppdaterar våra register så att eventuella äldre, inaktiva och tidigare önskade borttagna uppgifter inte längre följer med.

Hur tillmötesgår vi era rättigheter?
Ni kan när som få:
– tillgång till era personuppgifter.
– felaktiga personuppgifter rättade
– invända mot att personuppgifterna används för direkt- eller riktad marknadsföring

Vid frågor eller önskemål, vänligen kontakta oss på telefon 08-7719000 eller mail info@trygganpassning.se